top of page

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

1. Rolę Administratora danych osobowych w stosunku do danych osobowych podanych przez Klientów pełni firma MARIUSZ STANKIEWICZ, a po przekazaniu danych zgodnie z ust. 4 podmioty wskazane w tym paragrafie.

2. Dane są przetwarzane wyłącznie na podstawie przepisów prawa lub zgody wyrażonej przez Klienta zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

3. Dane osobowe Klientów przetwarzane są w celu świadczenia tym Klientom przez FIRMĘ MARIUSZ STANKIEWICZ usług drogą elektroniczną oraz realizacji Rezerwacji Towarów przez Firmę.

4. Dane osobowe Klientów mogą być przekazywane podmiotom uprawnionym do otrzymania tych danych na mocy obowiązujących przepisów prawa, w tym właściwym organom wymiaru sprawiedliwości. Dane osobowe Klientów mogą być także przekazywane podmiotom trzecim wykonującym czynności związane ze świadczeniem usług przez FIRMĘ MARIUSZ STANKIEWICZ oraz realizacją Rezerwacji Towarów, w tym w szczególności: Firmom, operatorowi płatności, dostawcy, podmiotowi świadczącemu usługi infolinii.

5. Klient przekazuje swoje dane osobowe FIRMIE MARIUSZ STANKIEWICZ dobrowolnie, z tym jednak zastrzeżeniem, że niepodanie określonych danych w procesie Rejestracji uniemożliwia Rejestrację i założenie Konta Klienta oraz uniemożliwia dokonanie Rezerwacji, w przypadku dokonywania Rezerwacji bez Rejestracji konta Klienta.

6. Każdy kto przekaże FIRMIE MARIUSZ STANKIEWICZ swoje dane osobowe, ma prawo dostępu do ich treści oraz do ich poprawiania.

7. FIRMA MARIUSZ STANKIEWICZ chroni przekazane mu dane osobowe oraz dokłada wszelkich starań w celu zabezpieczenia ich przed nieuprawnionym dostępem lub wykorzystaniem.

8. FIRMA 
MARIUSZ STANKIEWICZ zobowiąże wszelkie podmioty, którym powierzy dane osobowe Klienta do wdrożenia stosownych zabezpieczeń tych danych. 

bottom of page